Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πληγή της δημοκρατίας

Tον Απρίλιο του 2013 η κυβέρνηση νομοθέτησε «νύχτα», με άσχετη τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, την ακόλουθη διάταξη:

«Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).» (άρθρο 78 ν. 4146/2013).

Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη: η απαλλαγή των διοικήσεων των τραπεζών για τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε κόμματα, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λπ. χωρίς να τηρηθούν τα πιστοδοτικά κριτήρια που ορίζονται από την τραπεζική νομοθεσία.

Θυμίζω ότι τον Απρίλιο του 2013 ερευνάτο το θέμα της κακουργηματικής απιστίας των διοικήσεων των τραπεζών που είχαν χορηγήσει δάνεια σε κόμματα και των κομματικών ηγεσιών ως ηθικών αυτουργών από τους οικονομικούς εισαγγελείς Πεπόνη και Μουζακίτη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με εκείνη την εισαγγελική έρευνα αλλά θυμίζω ακόμη για όσους δικαστικούς λειτουργούς το έχουν λησμονήσει ότι το Σύνταγμα απαγορεύει απολύτως την αμνηστία των κοινών εγκλημάτων (άρθρο 48 παρ. 3).

Xθες η κυβέρνηση ψήφισε το ακατάσχετο και ανεκχώρητο μέχρι το 40% της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά που ΝΔ και ΠΑΣΟΚ επιχειρούν κάτι τέτοιο. Το Μάρτιο του 2012 οι βουλευτές και γραμματείς των δύο κομμάτων Α. Λυκουρέντζος και Μ. Καχριμάκης είχαν προτείνει με τροπολογία να απαγορευθεί στα πολιτικά κόμματα να εκχωρούν προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων μεγαλύτερο του 50% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης, ενώ, για τα δάνεια που είχαν ήδη χορηγηθεί μέχρι 31.12.2011, για ποσά άνω των 20 εκατ. ευρώ, προτεινόταν οι ετήσιες δόσεις να ανέρχονται στο 50% της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης που θα ελάμβαναν, ενώ για τα κόμματα που χρωστούν κάτω από 20 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 20%. Οι δύο βουλευτές είχαν ακόμη προτείνει για τα δάνεια μέχρι 31.12.2011 να διαγραφούν όλοι οι ανεξόφλητοι τόκοι (!) και στη συνέχεια να εξοφληθούν ολοσχερώς σε ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και με σταθερό επιτόκιο 4%. Η τροπολογία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και αποσύρθηκε κακήν κακώς.

Λίγο αργότερα όμως ο τότε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός Εσωτερικών και εκ των σκληρών «εκσυγχρονιστών» Τάσος Γιαννίτσης προστάτευσε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ορίζοντας το ακατάσχετο της τελευταίας δόσης της κρατικής χρηματοδότησης του 2011 και των δύο δόσεων του 2012. Εκλογές γαρ και ο εκσυγχρονισμός έχει τα όριά του. Με τα λεφτά αυτά λοιπόν με τα οποία έπρεπε κανονικά να καλυφθούν οι δανειακές υποχρεώσεις των δύο κομμάτων καλύφθηκαν οι θηριώδεις προεκλογικές τους δαπάνες.

Στις αρχές του 2014 ο αρμόδιος κοινοτικός Επίτροπος Χοακίμ Αλμούνια, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Πρόεδρος της Δράσης Θεόδωρος Σκυλακάκης, απάντησε ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία συνολικά ξεπερνούν τα 270 εκατομμύρια ευρώ, δεν εξυπηρετούνται ήδη από αρχές του 2013. Ο κ. Αλμούνια αναφέρει επί λέξει στην από 7 Φεβρουαρίου 2014 έγγραφη απάντησή του στον πρόεδρο της Δράσης:

«Στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησης του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, το Μνημόνιο Συνεννόησης για τους Ειδικούς Όρους της Οικονομικής Πολιτικής προβλέπει τον διορισμό εντολοδόχου παρακολούθησης σε όλες τις τράπεζες που τελούν υπό αναδιάρθρωση. Τον Ιανουάριο του 2013, οι εντολοδόχοι παρακολούθησης ξεκίνησαν εργασίες παρακολούθησης σε τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Οι εντολοδόχοι επαληθεύουν την ορθή διακυβέρνηση και τη χρήση εμπορικών κριτηρίων σε σημαντικές αποφάσεις πολιτικής. Στο έργο της παρακολούθησης υπάγεται επίσης η διαδικασία χορήγησης νέων δανείων και η αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστώσεων προς τους συνδεδεμένους δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κομμάτων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο του 2013 δεν χορηγήθηκε κανένα νέο δάνειο σε πολιτικό κόμμα. Τρεις από τις τέσσερις υπό παρακολούθηση τράπεζες έχουν χορηγήσει δάνεια στα πολιτικά κόμματα που αναφέρετε στην ερώτησή σας. Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ήδη από τον Ιανουάριο του 2013».

Μετά την απάντηση του κοινοτικού Επιτρόπου ο κομματικός συνασπισμός της Δράσης και της Δημιουργίας Ξανά στις 29.4.2014 καλέσαμε με εξώδικό μας καθεμιά ξεχωριστά από τις συστημικές τράπεζες –εφόσον η λήπτρια του εξωδίκου τράπεζα ήταν μια από τις τρεις συστημικές τράπεζες που είχαν δανείσει σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Αλμούνια τα ανωτέρω κόμματα– να προβεί συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα τραπεζικά ιδρύματα και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση σε άμεση κατάσχεση της προεκλογικής χρηματοδότησης των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από τα δάνεια που τους είχε χορηγήσει.

Επίσης ζητήσαμε να μας γνωρίσουν οι συστημικές τράπεζες που έχουν δανείσει τα δύο κόμματα:

-τα ποσά που οφείλει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε κάθε τράπεζα ξεχωριστά κατά κεφάλαιο και τόκους,

-πόσες χρεωλυτικές δόσεις έχουν εξοφλήσει,

-πόσους τόκους τα δύο κόμματα έχουν πληρώσει από 1.1.2013 και με ποιο επιτόκιο,

-τι εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις έλαβαν για τα δάνεια αυτά,

-εάν έχουν προβεί σε οποιασδήποτε μορφής αναδιάρθρωση του δανεισμού των δύο κομμάτων από 1.1.2013 και μετά και με ποιους όρους,

-εάν έχουν προβεί σε κάποιας μορφής αναχρηματοδότηση του παλιού δανεισμού ή νέα χρηματοδότηση στα δύο αυτά κόμματα, και

-εάν καταγγέλθηκε από κάποια τράπεζα κάποιο από τα δάνεια των κομμάτων αυτών.

Θα πρέπει να διευκρινιστούν ακόμη τα εξής:

-ότι τα δάνεια των κομμάτων δεν αποτελούν μια χρηματική διαφορά ενός κόμματος και μιας ιδιωτικής τράπεζας, καθώς μετά την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ο βασικός μέτοχος αυτών είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, η μη διεκδίκηση είσπραξης των οφειλομένων από τα παραπάνω κόμματα θα οδηγήσει σε ισόποση ζημία αυτών και αντίστοιχη ζημία των Ελλήνων φορολογουμένων,

-ότι η μοναδική εξασφάλιση των δανείων αυτών είναι η κρατική χρηματοδότηση και δεν έχει δοθεί καμία άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση τρίτου στις δανείστριες τράπεζες,

-ότι η μη διεκδίκηση από τις δανείστριες τράπεζες της οποιασδήποτε χρηματοδότησης προς τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ παραβιάζει τους κανόνες του πολιτικού ανταγωνισμού των κομμάτων,

-ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ενοχής τουλάχιστον για το αδίκημα της απιστίας από την πλευρά των διορισμένων από τα συγκεκριμένα κόμματα διοικήσεων των κρατικών τραπεζών, οι οποίες συνέχισαν να δανείζουν ακόμα και όταν ήταν απολύτως προφανές ότι με τραπεζικά κριτήρια τα δάνεια αυτά δεν επρόκειτο να εξυπηρετηθούν ποτέ, χορηγήθηκαν δε κυρίως από κρατικές τράπεζες ή τράπεζες που επηρεάζονταν από την οικονομική συγκυρία και βρίσκονταν σε σχέση βαρύτατης πολιτικής εξάρτησης από τα δύο αυτά κόμματα, και

-ότι τα δύο κόμματα έχουν περιέλθει σε μόνιμη και σταθερή οικονομική αδυναμία να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, όπως προκύπτει από τη μελέτη των ισολογισμών εσόδων δαπανών τους αλλά και την εναγώνια προσπάθεια που καταβάλλουν με παράνομες και αντισυνταγματικές τροπολογίες να θεσπίσουν το ακατάσχετο ή το ανεκχώρητο της κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνουν ή να θεσπίσουν με νόμο διαγραφές τόκων, μακροχρόνιες ρυθμίσεις κ.ο.κ.

Οι παραπάνω εξώδικες επιστολές μας ουδέποτε απαντήθηκαν από τις συστημικές τράπεζες. Ωστόσο κοινοποιήθηκαν επίσης με εξώδικη πρόσκλησή μας προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την οποία καλέσαμε:

 -να ελέγξει ως εποπτεύουσα Αρχή εάν χορηγήθηκαν από τις συστημικές τράπεζες στα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δάνεια εντός του έτους 2013, περίοδο κατά την οποία η αδυναμία εξυπηρέτησης παλαιότερων δανείων από τα κόμματα αυτά είναι απολύτως βεβαιωμένη από τα οικονομικά τους στοιχεία, αλλά και διαπιστωμένη από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Αλμούνια,

-να μας ενημερώσει για τα δάνεια του έτους 2012 των δύο αυτών κομμάτων που δεν εξυπηρετούνται, και

-να ελεγχθεί στην περίπτωση του δανεισμού των δύο αυτών κομμάτων για το έτος 2012 καθώς επίσης και εάν υπήρξε δανεισμός εντός του 2013, εάν τηρήθηκαν από τις δανείστριες τράπεζες οι τραπεζικοί κανόνες και τα πιστοδοτικά κριτήρια που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος απήντησε στην παραπάνω εξώδικη επιστολή μας αρνητικά επικαλούμενη το επαγγελματικό - υπηρεσιακό απόρρητο. Η απάντηση της εποπτεύουσας τον τραπεζικό τομέα Αρχής συνιστά μνημείο υπεκφυγής και περιφρόνησης του νόμου και των κανόνων της δημοκρατίας, που επιβάλλουν μεταξύ άλλων να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος στη χρηματοδότηση των κομμάτων, πόσο μάλλον όταν αυτή γίνεται από κρατικές τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να αποφεύγουν τη συζήτηση για το ενοχλητικό θέμα του δανεισμού τους και τα μέσα ενημέρωσης αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να δουν το μέγεθος του ζητήματος και τις διαβρωτικές επιπτώσεις του στο δημοκρατικό πολίτευμα. Στον ισολογισμό λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας του έτους 2013 διαβάζουμε ότι το υπόλοιπο δανείων του κόμματος στις 31.12.2012 ήταν 146,331 εκατ. ευρώ και 160,933 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Συνεπώς η ΝΔ δανείστηκε 14,602 εκατ. ευρώ νέα χρήματα το έτος 2013. Αυτά γράφουν στον ισολογισμό τους. Αλλά εάν είναι ακριβή αυτά που γράφουν στον ισολογισμό, τότε έλαβαν εντός του 2013 νέα δάνεια ύψους 14,6 εκατ. ευρώ και είναι ανακριβή αντιστοίχως όσα δηλώνει ο γραμματέας του κόμματος Α. Παπαμιμίκος: «Ξεκάθαρα: δάνειο η Ν.Δ. το 2013 δεν έχει πάρει. Μιλάω για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παλαιότερα παίρναμε όλοι δάνεια. Αν διαβάσει κανείς τον ισολογισμό, βλέπει ότι τα 14 εκατ. είναι οι απλήρωτοι τόκοι από το 2013 από τη δική μας πλευρά.(…)» (συνέντευξη στο ΒήμαFM). Εάν πάλι είναι ακριβή όσα δήλωσε ο γραμματέας της ΝΔ σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ότι δηλαδή η ΝΔ πλήρωσε μόνο 2,5 με 3 εκατ. ευρώ σε τόκους δανείων, τότε, ξεπερνώντας για την οικονομία της συζήτησης προς στιγμήν το ζήτημα του ψευδούς ισολογισμού που παρουσίασε το κόμμα του (όπου αναφέρεται ότι εντός του 2013 πληρώθηκαν 17,048 εκατ. ευρώ σε τόκους και έξοδα δανείων) έχουμε έμμεσο ή κεκαλυμμένο δανεισμό από κάποιες τράπεζες, αφενός με την μη είσπραξη της εκχωρημένης σε αυτές κρατικής χρηματοδότησης και αφετέρου με πάγωμα των οφειλόμενων τόκων.

Σε κάθε περίπτωση το κυβερνόν κόμμα αύξησε το δανεισμό του το έτος 2013, περίοδο που είχε διαπιστωμένη οικονομική αδυναμία να το κάνει και φρόντισε σκανδαλωδώς να απαλλάξει με νόμο τις διοικήσεις των τραπεζών τόσο για τη χρηματοδότηση αυτή όσο και για τις προηγηθείσες.

Εάν τα παραπάνω δεν αποτελούν ένα μείζον ζήτημα με προεκτάσεις στους φορείς της δικαιοσύνης, στην εποπτεύουσα τις συστημικές τράπεζες Αρχή, στο τραπεζικό σύστημα και στα κόμματα, τότε τι άλλο μπορεί να είναι;

Τα αντισυστημικά άκρα που απειλούν τη δημοκρατική ομαλότητα από αυτά ακριβώς τα φαινόμενα διαθεσμικής συγκάλυψης τρέφονται και ενισχύονται.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι διορισμοί αναπληρωτών καθηγητών μέσω ΕΣΠΑ


Στις 11 Αυγούστου στο facebook έγραφα μεταξύ άλλων τα εξής σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του υπουργού παιδείας για πρόσληψη 22.000 αναπληρωτών καθηγητών:

Ο Υπουργός Παιδείας κλπ. έχει ανακοινώσει την πρόσληψη 22.000 αναπληρωτών καθηγητών για τη νέα σχολική χρονιά.
(…)
Το ερώτημα προς τον υπουργό είναι από πού θα πληρωθούν αυτοί, γιατί κονδύλι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό; Το κοινό "μυστικό" για να τους πληρώσουμε είναι να βάλουμε χέρι στα λεφτά του ΕΣΠΑ, των κουτόφραγκων δηλαδή της Ε.Ε..
Αλλά οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ δεν επιτρέπουν δαπάνη μισθοδοσίας νέων υπαλλήλων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προωθείται η καινοτομία, η έρευνα κοκ. κάτι που στην περίπτωσή μας δεν ισχύει.
Συνεπώς νομίμως προσλήψεις αναπληρωτών δεν μπορεί να γίνουν.”

Xθες διαβάζουμε τα εξής:

Μα δεν τα λέγαμε…

Εκείνο που μου προξενεί απογοήτευση είναι η παντελής ανικανότητα των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ των υπουργείων να αξιολογήσουν τις κατά καιρούς ανακοινώσεις των αρμοδίων υπουργών. 
Με ελάχιστες εξαιρέσεις οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν ειδησεογραφικώς τα διάφορα υπουργεία αναπαράγουν ό,τι τους "σερβίρει"η πολιτική ηγεσία.
Στην προκειμένη περίπτωση αρκούσε μια προσεκτική μελέτη των κονδυλίων του προϋπολογισμού για να αντιληφθεί κανείς ότι κονδύλια για νόμιμες προσλήψεις τόσων χιλιάδων αναπληρωτών καθηγητών δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο*

Θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η διαλεύκανση κάθε σκανδάλου πρέπει να προχωρήσει προκειμένου να απαλλαγεί η ελληνική κοινωνία από πολιτικούς κα...