Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

Τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πληγή της δημοκρατίας

Tον Απρίλιο του 2013 η κυβέρνηση νομοθέτησε «νύχτα», με άσχετη τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, την ακόλουθη διάταξη:

«Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).» (άρθρο 78 ν. 4146/2013).

Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη: η απαλλαγή των διοικήσεων των τραπεζών για τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε κόμματα, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λπ. χωρίς να τηρηθούν τα πιστοδοτικά κριτήρια που ορίζονται από την τραπεζι…

Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι διορισμοί αναπληρωτών καθηγητών μέσω ΕΣΠΑ

Στις 11 Αυγούστου στο facebook έγραφα μεταξύ άλλων τα εξής σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του υπουργού παιδείας για πρόσληψη 22.000 αναπληρωτών καθηγητών:
“Ο Υπουργός Παιδείας κλπ. έχει ανακοινώσει την πρόσληψη 22.000 αναπληρωτών καθηγητών για τη νέα σχολική χρονιά. (…) Το ερώτημα προς τον υπουργό είναι από πού θα πληρωθούν αυτοί, γιατί κονδύλι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό; Το κοινό "μυστικό" για να τους πληρώσουμε είναι να βάλουμε χέρι στα λεφτά του ΕΣΠΑ, των κουτόφραγκων δηλαδή της Ε.Ε.. Αλλά οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ δεν επιτρέπουν δαπάνη μισθοδοσίας νέων υπαλλήλων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προωθείται η καινοτομία, η έρευνα κοκ. κάτι που στην περίπτωσή μας δεν ισχύει. Συνεπώς νομίμως προσλήψεις αναπληρωτών δεν μπορεί να γίνουν.”
Xθες διαβάζουμε τα εξής: http://bit.ly/1o7neUq
Μα δεν τα λέγαμε…
Εκείνο που μου προξενεί απογοήτευση είναι η παντελής ανικανότητα των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ των υπουργείων να αξιολογήσουν τις κατά καιρούς αν…