Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

Παρέμβαση στην ημερίδα της Δράσης για τη Δικαιοσύνη.

Εικόνα

Η μόνη αταξική κοινωνία είναι η αστική*

Πολλοί υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης της Αριστεράς έχουν δηλώσει ότι ακολουθούν «ταξική» πολιτική. Αυτή συνίσταται κατ’ αυτούς σε πολιτικές αναδιανομής μέσω των πάσης φύσεως φόρων και ασφαλιστικών εισφορών εις βάρος των ευπορότερων και υπέρ των απορότερων κοινωνικών ομάδων. Στην ανάλυση και στη θεωρία της Αριστεράς αταξική κοινωνία είναι μόνο η μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία. Η άποψη αυτή αγνοεί την πραγματικότητα, τα διδάγματα της ιστορικής εξέλιξης και είναι απολύτως εσφαλμένη. Στην ιστορία κοινωνικές τάξεις υπήρξαν οι δουλοπάροικοι, οι αγρότες, οι άρχοντες και οι ευγενείς. Όσοι κληρονομούσαν την κοινωνική τους θέση και δεν ήταν κατά κανόνα δυνατόν να την αλλάξουν. Δεν ισχύει το ίδιο με τους αστούς. Στην περίπτωση των αστών καμία σημασία δεν έχει η καταγωγή σου, ποιοι ήταν οι γονείς σου. Σημασία έχει ποιος είσαι εσύ. Σε μια ελεύθερη και όχι προστατευμένη οικονομία οι έμποροι και οι βιομήχανοι δεν αποτελούν κληρονομική τάξη. Μπορεί να γεννήθηκες γιος εμπόρου, βιοτέχνη ή βιομηχάν…

Πολυνομία, στρεψονομία, κακονομία*

Ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων θεσπίστηκε το 1994 και αντικαταστάθηκε από ένα νέο κώδικα το 2013. Κατά την εικοσαετή εφαρμογή του τροποποιήθηκε περίπου 250 φορές με άσχετες διατάξεις σε σχέση με το αντικείμενο του νόμου που ψηφιζόταν. Έχουμε και λέμε: 12,5 τροποποιήσεις το χρόνο. Στον αριθμό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε 580 ακόμη νομοθετήματα (υπουργικές αποφάσεις, ΠΟΛ, εγκυκλίους κ.λπ.) ή αλλιώς άλλα 29 ετησίως. Ο νέος φορολογικός κώδικας δεν είχε καλύτερη τύχη. Ειδικότερα, από το 2014 μέχρι σήμερα ο βασικός φορολογικός νόμος της χώρας τροποποιήθηκε 24 φορές με διατάξεις κατά κανόνα άσχετες προς το κύριο αντικείμενο του νόμου (μόνο 6 τροποποιήσεις το χρόνο), ενώ η φάμπρικα της παντός είδους εφαρμοστικής νομοθεσίας απέδωσε άλλα 117 φορολογικά νομοθετήματα (29,25 ετησίως). Τα παραπάνω αποδεικνύουν πρώτα και κύρια ότι η απαγόρευση της συνταγματικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 74 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι τροπολογίες ή προσθήκες άσχετες με το …

Η χελώνα «Δικαιοσύνη» βαρίδι για την οικονομία*

Από τα θεσμικά οικονομικά διδασκόμαστε ότι η ποιότητα των διαφόρων θεσμών έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της οικονομίας. Αποτελεσματικοί θεσμοί βοηθούν την οικονομία να αναπτυχθεί ενώ προβληματικοί θεσμοί οδηγούν σε ύφεση. Αυτό είναι απολύτως εξηγήσιμο, δεδομένου ότι οι θεσμοί διαμορφώνουν κατά τρόπο θετικό ή αρνητικό τα κίνητρα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον η εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των θεσμών μειώνει το ρίσκο και την αβεβαιότητα των επιχειρηματικών αποφάσεων παρέχοντας στον επίδοξο επενδυτή ακριβή εικόνα του επενδυτικού περιβάλλοντος. Η παραπάνω διαπίστωση ισχύει κατεξοχήν για τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Κατά τον Θέογνι από τα Μέγαρα που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα «εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πάσ’ αρετή έστιν» (σε ελεύθερη μετάφραση «στη Δικαιοσύνη περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη αρετή»). Ας δούμε λοιπόν πώς επηρεάζει η κατάσταση της Ελληνικής Δικαιοσύνης ευθέως την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας: Στο κεφάλαιο της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας απονο…