Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Διαφθορά και δημόσιο


Η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και στην πολιτική είναι μια από τις βασικές αιτίες της καταστροφής της χώρας. Δεν είναι μόνο η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος είναι η συνολική ηθική κατάπτωση στην οποία οδηγεί η διαφθορά των συνειδήσεων. Και κάτι ακόμη, ο "στρατός" των διεφθαρμένων πολιτικών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και όσων βεβαίως διαφθείρουν τους πρώτους μεταδίδει την ασθένεια σε όλη την κοινωνία, σε οποιονδήποτε με ελαστική συνείδηση έρθει σε επαφή μαζί τους και στη συνέχεια όλοι μαζί στηρίζουν τις σάπιες δομές του φαύλου πελατειακού κράτους. 
Ξαναδιάβασα αυτές τις μέρες την εισήγηση του Κώστα Καρυωτάκη (του γνωστού πολύ σημαντικού έλληνα νεορομαντικού ποιητή), "Ανάγκη χρηστότητος Ένα λανθάνον κείμενο κοινωνικής πολιτικής", επιμέλεια Γιάννη Παπακώστα εκδ. Φιλιππότης, 1986. 
Ο Καρυωτάκης ως δημόσιος υπαλληλος είχε ερευνήσει το φαινόμενο της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της κακοδιαχείρισης της δημόσιας διοίκησης και το 1928 δημοσίευσε την εισήγησή του με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του. 
Σταχυολογώ απολύτως ενδεικτικά:
"Απόλυσις των άνευ υπηρεσιακής ανάγκης δια κομματικούς λόγους διορισθέντων τελευταίως απειραρίθμων υπαλλήλων, κατάργησις των συσταθεισών δια σκανδαλωδών νομοθετημάτων νέων θέσεων εις διάφορα υπουργεία, αυστηρός έλεγχος των νέων διορισμών υπό ειδικών επιτροπών εξ ανωτάτων δημοσίων λειτουργών."
" (...) Συμβαίνει δε ώστε οι χρηστότεροι ακριβώς και ικανότεροι εξ αυτών να υποσκελίζονται από τους επιτηδειότερους. (...) Ο υπάλληλος γνωρίζει ότι η φιλοπονία και η ευσυνειδησία εις ουδέν ωφελούν και εκλέγει την συντομοτέραν οδόν ίνα προαχθεί και σταδιοδρομήσει.".
"Εις την ατμόσφαιραν αυτήν του κομματισμού και της συναλλαγής οι χρηστοί υπάλληλοι ασφυκτιούν. Από τας υπηρεσιακάς ενεργείας εκλείπει ολονέν περισσότερον η γενική τάσις, ο ανώτερος σκοπός. (...)
Ο εις μετά τον άλλον οι ευσυνείδητοι υπάλληλοι υποχωρούν ή υποκύπτουν εις την διαφθοράν. Επί νέων βάσεων γίνεται η υπηρεσιακή αγωγή. Οι αφελείς, όσοι επίστευσαν ότι θα εργασθούν τιμίως, με γνώμονα το κοινό συμφέρον, σύμφωνα με τον όρκο που έδωσαν, πληροφορούνται ότι άλλος είναι ο προορισμός των.". 

Ογδόντα τέσσερα χρόνια μετά οι ομοιότητες είναι δραματικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο*

Θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η διαλεύκανση κάθε σκανδάλου πρέπει να προχωρήσει προκειμένου να απαλλαγεί η ελληνική κοινωνία από πολιτικούς κα...